Chemin Abbotsford (du chemin Morrena au chemin Banning)