Nancy Meloshe, President, Meloshe and Associates Ltd [Original]